View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000535Database Workbench v4Generalpublic2013-04-24 12:47
ReporterMartijn Tonies Assigned ToMartijn Tonies  
PrioritynormalSeverityminorReproducibilitysometimes
Status closedResolutionfixed 
Fixed in Version4.4.0 
Summary0000535: Running a script fails with no error messages on certain combination of settings
Description>Ik heb inmiddels gemerkt waar het in zat. Het probleem trad maar bij één database op, en daarbij had ik de optie "Script >Output File" ingesteld op een directory ipv een bestand. Zodra ik dat in orde had gemaakt, was het probleem weg. (Ik heb een >niet-bestaand bestand ingevuld, en DBW maakte dat gewoon zelf aan.)
>
>Het probleem was dat er geen enkele foutmelding kwam, en dat ik me dus half gek heb gezocht voor ik erachter kwam waar >de fout zat. Dus misschien kun je daar in een volgende versie iets aan doen.
TagsNo tags attached.
DBMS & Version

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2013-01-31 15:57 Martijn Tonies New Issue
2013-02-05 17:29 Martijn Tonies Status new => acknowledged
2013-04-04 10:08 Martijn Tonies Assigned To => Martijn Tonies
2013-04-04 10:08 Martijn Tonies Status acknowledged => assigned
2013-04-04 11:08 Martijn Tonies Status assigned => resolved
2013-04-04 11:08 Martijn Tonies Fixed in Version => 4.4.0
2013-04-04 11:08 Martijn Tonies Resolution open => fixed
2013-04-24 12:47 Martijn Tonies Status resolved => closed